Teknologian rooli kehitysmaiden lasten koulutuksessa – Tieturin blogivieraana Plan Suomi Säätiö

Tiedonkeruu käynnissä

Koulutus on yksi tehokkaimmista tavoista katkaista köyhyyden kierre

Koulutus lisää tuloja, ja kun lapset pääsevät kouluun, he mitä todennäköisimmin laittavat kouluun aikanaan myös omat lapsensa. Siksi Plan käyttää koulutukseen enemmän varoja kuin mihinkään muuhun työnsä osa-alueeseen.

Lue lisää Planin työstä kehitysmaiden lasten koulutuksen parantamiseksi >>

Koulutuksessa informaation saatavuus on avainasemassa. Tämän lisäksi kommunikointi perheiden, koulun ja viranomaisten välillä on välttämätöntä lasten koulutuksen laadun turvaamiseksi. Teknologian nopea leviäminen, erityisesti matkapuhelimien käytön lisääntymisen seurauksena, on tuonut uusia mahdollisuuksia informaation välityksessä ja kommunikaation tehostamisessa. Koulutuksessa Plan näkee mahdollisuuksia käyttää hyväksi teknologiaa erityisesti monitoroinnissa, kouluhallinnon kehittämisessä ja koulutuksen laadun parantamisessa.

Monitoroinnin tehostaminen

Monitorointi eli koulutukseen liittyvän tiedon kerääminen ja analysointi on perusta kehityksen seurantaan ja tulevaisuuden suunnittelulle. Perinteinen tapa kerätä tietoa kouluista ja seurata koulutuksen laatua on tiedonkeruu paperilomakkeilla kouluista, perheistä ja kyläyhteisöistä. Manuaalisesti kerätyn tiedon jakaminen on väistämättä hidasta, sen häviäminen pitkien kuljetusmatkojen aikana mahdollista ja tiedon vääristymisellä suuri todennäköisyys johtuen monesta käsittelijästä eri tallennusvaiheissa. Plan on ollut kehittämässä matkapuhelinpohjaista kenttätyökalua, joka mahdollistaa tiedon digitaalisen keräämisen ja tallentamisen heti koululta tai kyläyhteisöstä. Matkapuhelimien ominaisuudet pystytään ottamaan tehokkaasti käyttöön; mobiililomaketiedon keräämisen yhteydessä tallennetaan lokaatiotieto, jotta koulut ja muut koulutuksen kannalta tärkeät paikat pystytään analysoimaan myös karttapohjan avulla.

Karttapohja jossa POIt

Lokaatiotiedon lisäksi mobiililomakkeeseen pystytään lisäämään kuvia, ääntä ja videoita tarpeen mukaan. Kaikki tieto pystytään siirtämään lähes reaaliaikaisesti matkapuhelinverkkoja pitkin internetportaaliin, josta on mahdollista jakaa tiedot globaalisti eri käyttäjäryhmille kuten kyläyhteisöille, kansalaisjärjestöille ja päättäjille. Tämä mahdollistaa seurannan ja suunnittelun lisäksi myös datan käytön vaikuttamistyössä viranomaisia kohtaan. Tiedot, joita Plan monitoroi, ovat mm. oppilaiden lukumäärä koulussa tiettynä ajanjaksona; opettajien määrä; tyttöjen, poikien, nais- ja miesopettajien jakaumat; opintosuoritukset; vesipisteiden sijainti, määrä ja laatu; saniteettitilojen sijainti, määrä ja laatu sekä lasten kokema väkivalta ja hyväksikäyttö.

Kouluhallinnon kehittäminen

Vanhemmat kännyköiden kanssa

Perheen ja koulun välinen keskustelukanava tukee lapsen koulunkäyntiä ja oppimista. Monissa Planin kohdemaissa ja kouluissa, koulu nähdään erillisenä osana lapsen elämää, eikä perheillä ole tehokkaita vaikutuskanavia tai informaatiota koskien lastensa koulutusta. Plan on toiminut kouluhallinnon kehittämiseksi esimerkiksi perustamalla oppilaskuntia, vanhempainyhdistyksiä ja yhteisiä vaikutuskanavia oppilaiden, vanhempien ja koulun työntekijöiden välille. Nämä ovat edesauttaneet kommunikointia, mutta tarve henkilökohtaisempaan ja säännöllisempään yhteydenpitoon on ilmeinen. Kommunikaatiokanava on käytännössä jo olemassa, sillä lähes jokaisessa perheessä on jo matkapuhelin käytössä, tai ainakin pääsy matkapuhelimeen on kodin välittömässä läheisyydessä. Seuraavien vuosien aikana Planilla on tarkoitus kehittää toimintamalli, jossa vanhemmat, oppilaat ja koulun työntekijät jakavat tietoa tekstiviestien ja ääniviestien avulla. Tilanne, jossa esimerkiksi opettaja on estynyt opettamaan, on tärkeää välittää vanhemmille, jotta vanhemmat tietävät tilanteen eivätkä turhaan lähetä lapsiaan jopa useiden tuntien kävelymatkalle kouluun. Vanhemmat voivat myös vastaanottaa tietoja lapsensa koulumenestyksestä. Näin pyritään motivoimaan vanhempia osaksi koulutusta ja kannustamaan lapsiansa oppimaan sekä ottamaan kantaa koulutuksen laadun kehittämiseen. Erityisen tärkeää on myös avata kanava oppilaille, jotta he voivat kertoa omista toiveistaan opettajille ja kouluviranomaisille, myös anonyymisti. Tämä johtaa toivottavasti avoimempaan keskusteluun koulutuksesta ja koulussa viihtymiseen lasten näkökulmasta.

Koulutuksen laadun parantaminen

Vaikka lapset osallistuisivat koulun toimintaan ja opetukseen, ei se vielä tarkoita, että he oppivat. Monissa Planin kohdemaiden kouluissa oppilasmäärä suhteessa opettajien määrään on todella suuri, oppimistilanteissa voi olla jopa yli 100 oppilasta yhtä opettajaa kohden. Tämä johtaa helposti siihen, että oppimistulokset jäävät valtaosalla puutteellisiksi ja perus luku- ja kirjoitustaito useamman vuoden koulutuksen jälkeen on heikko. Haasteita aiheuttaa myös koulutusmateriaalin hankinta ja jakelu; lasten monikielisyys; oppimisen tukeminen koulun ulkopuolella sekä usein vanhempien heikko koulutus- ja osaamistaso. Teknologialla kyetään ratkaisemaan monia näistä ongelmista, kunhan kokonaisuus vastaa tarpeita. Plan työskentelee parhaillaan löytääkseen kestäviä malleja koulutuksen laadun parantamiseen.

Hauska oppiminen

Ensimmäinen askel lasten motivoimisessa oppimiseen on mielenkiinnon herättäminen ja ”hauska” oppiminen. Teknologia ja erityisesti matkapuhelin- ja webbisovellukset mahdollistavat interaktiivisen oppimisen, jossa lapsi saa välittömästi palautetta osaamisestaan ja motivoituu suoriutumaan tehtävistä innostavalla tavalla. Yksinkertainen opetussovellus on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti monella eri kielellä. Sen avulla voidaan pyrkiä asteittain käsitteistön ymmärtämiseen valtakielellä verrattuna tilanteeseen, jossa lapsi aloittaa koulun itselleen täysin vieraalla kielellä. Oppimissovellukset mahdollistavat myös opettajille seurantamekanismin oppilaiden osaamistasosta. Tehtävien suorittamista voi seurata opettajille tarkoitetuista sovelluksista ja sitä kautta saada yhteenvetoja yksittäisten oppilaiden tai ryhmien suoriutumisesta. Näin opetusta voidaan mukauttaa tarpeisiin, sekä yksilöllisesti että ryhmässä. On kuitenkin huomattava, että oppimissovellukset tukevat oppimista, eivätkä korvaa kokonaan henkilökohtaista kanssakäymistä opettajan tai muiden oppilaiden kanssa.

Teknologian mahdollistavan koulutuksen integroimisessa koulutusohjelmaan on otettava huomioon kokonaisuus. Siinä on avainasemassa sisältö ja opettajien koulutus. Sisällön on vastattava tarvetta, seurattava valtakunnallista opetusohjelmaa ja mahdollistettava opetusmateriaalin päivittäminen tehokkaasti. Opettajien koulutus on avainasemassa, jotta uudet opetusmetodit voivat saavuttaa haluttuja tuloksia. Opettajien koulutukseen tulee sisällyttää opetussovellusten koulutuksen lisäksi teknologian hyväksikäyttöä pedagogisessa mielessä. Teknologian integrointi opetussuunnitelmiin tulee tehdä harkiten ja järjestelmällisesti, huomioiden myös opettajien tarpeet. Näiden lisäksi teknologian integroimisessa opetukseen tulee ottaa huomioon mm. infrastruktuuri (verkkoyhteydet, sähkö); teknologiavalinnat sisältäen laitteistot ja sovellukset, niiden hankinta ja ylläpito-osaaminen; lainsäädäntö; viranomaisyhteistyö; sekä työntekijöiden ammatillinen kehittäminen.

Plan on motivoitunut jatkamaan työtä kehitysmaiden lasten koulutuksen parantamiseksi kaikilla osa-alueilla. Teknologian tuomat mahdollisuudet saadaan toivottavasti myös marginaaliryhmissä elävien lapsien ulottuville tulevaisuudessa.

Tuulia Virhiä

Koordinaattori, ICT for Development
Plan Suomi Säätiö
tuulia.virhia@plan.fi
tel: 0400 693 076

Blogikirjoitus on jatkoa Tieturin ja Planin yhteistyölle. Lisätietoa Planin työstä teknologian hyväksikäytössä kehitysyhteistyössä löytyy sivulta www.plan.fi/ict4d

Plan Suomi Säätiö on itsenäinen osa kansainvälistä, lasten oikeuksia edistävää kehitysyhteistyöjärjestöä. Plan on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Plan on järjestö, joka ei pelkästään kuuntele lapsia, vaan jossa lapset myös päättävät ja tekevät. Planin maailmassa ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja lapset toteuttavat itseään yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Planin toimintaa ohjaa usko lapsiin.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s